JAVNI OGLAS/ KONKURS

Osnovna škola «HAN-BILA» H A N  –  B I L A          Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi SBK (Sl. novine SBK, broj: 11/01 i 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u...